KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Skarb nieprzebrany, Kleynot nieoszacowany Bogarodzica Panna Marya Matka Miłosierdzia we wsi Piękoszowie w dobrach I. WW Ichmościów PP. Tarłów w Rezydencyi Pasterskiey przed samym w targnieniem do Polski Szweda krwawemi łzami płacząca, wielkimi cudami wsławiona a na większą u całego świata stymę /

Złotnicki, Mikołaj.
przez [...] Mikołaia Złotnickiego [...] a w przeszłym roku z woli Konstantego Felicyana na Szaniawach Szaniawskiego [...] powinną w Druku ogłoszona publiką.
[Częstochowa] : (w Drukarni Jasnej Gory Częstochowskiej), 1722.
247 s. ; 16 cm.
1
brak wypożyczeń
Dedykacja : Jaśnie Wielmożnemu Najprzewielebniejszemu Jegomości Xiędzu Janowi z Cekarzewic Tarłowi, biskupowi kijowskiemu [...].

Dostępne w Bibliotece Cyfrowej UJD.

27-312.47
27-526.6/.7
Maria. Mariologia.
Chrześcijaństwo. Kult relikwii i obrazów. Symbole i wizerunki.

 STARE DRUKI

Rodzaj dokumentu:
Stary druk


https://cyfrowa.bu.ujd.edu.pl/item/details?id=57

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Biblioteka Uniwersytecka - Zbiory Specjalne (BU.161689) Dostępny (tylko na miejscu) 2000101616894 Zamów
Rekord: