KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Rejestracja nowego czytelnika


Jeżeli masz problem z uzupełnieniem formularza udaj się do wypożyczalni z aktualnym dokumentem tożsamości.

 

 

Adres stałego zamieszkania

 

 

Adres tymczasowy

 

 

* - pole wymagane

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z zasobów biblioteki na podstawie przepisu prawa;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa – 2 lata po ustaniu ważności konta;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z zasobów biblioteki, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z zasobów biblioteki;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Anuluj