KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jasna Góra Ołtarz z Cudownym Obrazem = Autel avec Image Miraculeuse.[Dokument ikonograficzny] :

Tytuł na awersie pod przedstawieniem.

Nazwa autora fotografii a zarazem wydawcy oraz miejsce wyd. na rewersie w miejscu linii podziału.
Na rewersie, u dołu, z prawej s. oznaczenie: M - 38670.

Dostępne w Bibliotece Cyfrowej UJD.

Walla, Jerzy. Wydawca
27-788/-789
913(438)
Chrześcijaństwo. - Zakony. Kongregacje. Monastycyzm. Poszczególne zakony.
Geografia Polski.
(Polska).

 Częstochowa -- Jasna Góra -- 20 w.
Klasztory -- Polska.
Matka Boska Częstochowska.
Pocztówki.

Rodzaj dokumentu:
Dokument życia społecznego


https://cyfrowa.bu.ujd.edu.pl/item/details?id=103

Egzemplarz
miejsce status data zwrotu ostatnia akcja w systemie kod kreskowy akcje
Biblioteka Uniwersytecka - Zbiory Specjalne (BUdzs.299)
Syg.DŻS Pocztówki Jasna Góra
Dostępny (tylko na miejscu) 2001900002994 Zamów
Rekord: